XI godišnja online konferencija Viktimološkog društva Srbije
Žrtve i savremeni društveni kontekst: Izazovi i perspektive
25. i 26. novembar 2021. godine

Kotizacija za učešće na konferenciji je 2400,00 dinara.

Rok za registraciju je 1. Novembar 2021.g.

Za sve informacije vezane za uplatu molimo Vas obratite se Jasmini Nikolić na telefon 0112288040 i 063356613 ili na e-mail: vdsconference@gmail.com ili vdsrbija@gmail.com.

DETALJI REGISTRACIJE:
Lični podaci:
Muško Žensko Ostalo Ne želim da preciziram
Image verification