Empirijska istraživanja u psihologiji 2022

NAPOMENE: Cena kotizacije iznosi 2000 RSD (17 evra) za sve učesnike osim za nezaposlene i studente za koje cena kotizacije iznosi 800 RSD (7 evra). U slučaju da imate pravo na nižu cenu kotizacije, potrebno je da uz prijavu priložite i fotografiju/skeniranu prvu stranu indeksa/potvrde sa biroa/radne knjižice kao dokaz.


Dodatne informacije o događaju možete naći na adresi: www.empirijskaistrazivanja.org

FORMULAR ZA REGISTRACIJU
Lični podaci
Muško Žensko Drugo Ne želim da se izjasnim